· 

Kwartalne rozliczenie niemieckiego podatku obrotowego (Umsatzsteuervoranmeldung)

Przedsiębiorca nie będący Kleinunternehmer zobowiozany jest do kwartalnego zgłoszenia zeznania podatku obrotowego na podstawie niemieckiej ustawy o podatku obrotowym § 18 ustęp 1 i 2 UstG. Jeśli niemiecki podatek obrotowy w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 1.000 Euro, niemiecki Finanzamt z reguły zwalnia podatnika od kwartalnego zgłaszania zeznania podatku obrotowego (Umsatzsteuervoranmeldung). Gdy podatnik zobowiązany jest do odprowadzania podatku obrotowego, należy zgłaszać kwartalne zeznania podatkowe najpóźniej w dziesiątym dniu po upływie orkesu kwartalnego w specywicznym trybie elektroniscznym nadanym przez niemiecki Finanzamt.

 

Okres, za który się rozlicza z podatku od obrotu 2017

 

Upływ termiu oddania rozliczenia

1. kwartał

10. kwietnia

2. kwartał

10. lipca

3. kwartał

10. października

4. kwartał

10. stycznia 2018

 

W przypadku gdy podatnik nie odda kwartalnego rozliczenia w terminie, wówczas niemiecki Finanzamt może wymierzyć karę pienieżną za opóźnienie na podstawie § 152 niemieckiej ordynacji podatkowej. Przy pierwszym spóźnieniu Finanzamt z reguły nie wymierza kary i jedynie poucza podatnika o konsekwencjach ponownego spóźnionego rozliczenia. Jeśli podatnik nie odprowadzi w wyznaczonym terminie kwartanie zgłoszony podatek obrotowy, wówczas Finanzamt automatycznie wymierza karę pienieżną za zwłokę na podstawie § 240 niemieckiej ordynacji podatkowej.