Artikel mit dem Tag "rozliczenie kwartalne Umsatzsteuer w Niemczech"rozliczenie podatkowe w Niemczech · 25. Oktober 2017
Przedsiębiorca nie będący Kleinunternehmer zobowiozany jest do kwartalnego zgłoszenia zeznania podatku obrotowego na podstawie niemieckiej ustawy o podatku obrotowym § 18 ustęp 1 i 2 UstG. Jeśli niemiecki podatek obrotowy w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 1.000 Euro, niemiecki Finanzamt z reguły zwalnia podatnika od kwartalnego zgłaszania zeznania podatku obrotowego (Umsatzsteuervoranmeldung). Gdy podatnik zobowiązany jest do odprowadzania podatku obrotowego, należy zgłaszać...