Generalne opisanie zwrotu (i dopłaty) podatku

Generalnie Finanzamt oblicza neleżny podatek odliczając od rocznych dochodów brutto wszelkie wydatki zwiazane z pracą (dojazdy do pracy, składki ubezpieczalne rentowe i zdrowotne jak Rentenversicherung i Krankenversicherung, koszty leczenia itd. Bierzmy, na przyklad, ze Finanzamt wyliczy na tej podstawnie, ze neleżny podatek do zaplaty jest 1.500 €.

 

W drugim kroku Finanzamt sprawdza, jaka była PRZEDPŁATA podatku przeprowadzona przez pracodawcę w ciągu roku. Pracodawca odciąga od pensji brutto miesiecznie Lohnsteuer. To stanowi przedpłata podatku. Będąc na klasie podatkowej 3, ta przedpłata jest dość niska, za czym idzie wyższy dochód netto. Załóżmy, że roczna przedpłata podatku wynosi 3.000 €

 

W trzecim kroku zaś Finanzamt porównuje NALEŻNY podatek (1.500 €) z podatkiem, który był już przedpłacony (3.000 €). I w tym przypadku Finanzamt ZWRACA tą część przedpłaconego podatku, ktora była przedpłacona za dużo: 3.000 € (przedpłacony podatek) minus 1.500 € (należny podatek) = 1.500 € ZWROT podatku. I z tąd bierze się zwrot podatku.

 

A jeśli w wyżej opisanym przekładzie roczna PRZEDPŁATA podatku byłaby jedynie 500 €, wtedy Finanzamt by domagal się jeszcze DOPŁATY 1.000 € podatku, aby dorównać do sumy 1.500 € należnego podatku.