Dipl.-Jur. Witkowski|Biuro Rachunkowe PL-DE

PLATFORMA INFORMACYJNO-USŁUGOWA PL-DE Hannover

Udzielam ogólnych informacji o rocznym rozliczeniu małych firm jednoosobowych nie odprowadzających VAT (do max. 22 tys. obrotu rocznego) a także o rozliczeniu z pracy najemnej na terenie Niemiec do max. € 40 tys. rocznego brutto i o wszelkich sprawach urzędowo-administracyjnych. Na upomnienie z urzędów takich jak

  • Finanzamt Hannover, Hameln, Cottbus, Oranienburg lub Nördlingen w sprawie rozliczenia podatku
  • Familienkasse Bautzen w sprawie Kindergeld
  • AOK w sprawie składek ubezpieczeniowych

należy reagować szybko i fachowo. Moje doświadczenie z ukończonych studiów prawniczych w Uniwersytecie miasta Hannover, ze współpracy z doradcą podatkowym Steuerberater oraz jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego pomoże Państwu w skuteczniej korespondecji z Finanzamtem w sprawie rozliczenia podatkowego w Niemczech lub uzyskania należlych dotacji na terenie Niemiec. Dla klientów indiwidualnych poporowadzę korespondencję pisemną jak i ustną z każdym urzędem na terenie Niemec. Fachowo-szybko-skutecznie. Bez abonamentu. Bez prowizji.

klienci i klientki biura rachunkowego PL-DE

Do moich klientów liczę jedynie osoby prywatne i małe firmy jednoosobowe nie odprowadzające VAT (Kleinunternehmer) z Niedersachsen a zwłaszcza z Hanoweru i rejonów Barsinghausen, Stadthagen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge, Garbsen, Langenhagen, Isernhagen, Burgdorf, Lehrte, Laatzen i Sarstedt. Także kierowcy w całych Niemczech i osoby szukające pracy w Hanowerze. 

Zwrot i doplata podatku w niemczech

Generalnie Finanzamt oblicza neleżny podatek odliczając od rocznych dochodów brutto wszelkie wydatki zwiazane z pracą (dojazdy do pracy, składki ubezpieczalne rentowe i zdrowotne jak Rentenversicherung i Krankenversicherung, koszty leczenia itd. Bierzmy na przyklad, że Finanzamt wyliczy na tej podstawie, iż neleżny podatek do zaplaty jest 1.500 €.

 

W drugim kroku Finanzamt sprawdza, jaka była PRZEDPŁATA podatku przeprowadzona przez pracodawcę w ciągu roku. Pracodawca odciąga od pensji brutto miesiecznie Lohnsteuer. To stanowi przedpłata podatku. Będąc na klasie podatkowej 3, ta przedpłata jest dość niska, za czym idzie wyższy dochód netto. Załóżmy, że roczna przedpłata podatku wynosi 3.000 €

 

W trzecim kroku zaś Finanzamt porównuje NALEŻNY podatek (1.500 €) z podatkiem, który był już przedpłacony (3.000 €). I w tym przypadku Finanzamt ZWRACA tą część przedpłaconego podatku, ktora była przedpłacona za dużo: 3.000 € (przedpłacony podatek) minus 1.500 € (należny podatek) = 1.500 € ZWROT podatku. I z tąd bierze się zwrot podatku.

 

A jeśli w wyżej opisanym przekładzie roczna PRZEDPŁATA podatku byłaby jedynie 500 €, wtedy Finanzamt by domagal się jeszcze DOPŁATY 1.000 € podatku, aby dorównać do sumy 1.500 € należnego podatku.

 

Finanzamt PL-DE

W przypadku zatrudnienia w charakterze pracy na etat obowiązek odprowadzania podatku od wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy. On musi odciągać od wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne i odprowadzać je do świadczeniodawców (ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, od bezrobocia). Po upływie roku kalendarzowego otrzymuje się od pracodawcy zaświadczenie o odprowadzonym podatku (elektronische Lohnsteuerbescheinigung.) Odprowadzony dotąd podatek stanowi  przedpłatę podatku biezcego roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego należy złożyc deklaracj podatkow do urzdu skarbowego w termine do dnia 31.sierpnia 2024 nastpnego roku. Finanzamt na podstawie twojego rozliczenia wylicza kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania i ustala podatek od tej kwoty. Uwzględnia się przy tym już przedpłacony podatek w danego roku. Po odjęciu przedpłaconego podatku pozostaje kwota podatku, który musisz nadpłacić - lub zwrot podatku.

 

Na „Gewerbie” zaś nie odprowadzasz podatku o dochodu co miesiąc jako przedpłatę podatku rocznego. Dlatego  rozliczając się nie oczekuje cię zwrot lecz zapłata podatku od dochodu za dany rok.

 

Gdy zameldujesz twoją firmę, Gewerbeamt przesyła twój meldunek automatycznie do Finanzamtu a Finanzamt zaś wyśle ci osobny kwestionariusz, w którym musisz przede wszystkim podać, czy chcesz być traktowany jako Kleinunternehmer. W tym przypadku musisz podać, że suma twojego rocznego obrotu nie przekroczy granicę 22.000 Euro. Status jako Kleinunternehmer wzalnia cię od odprowadznia niemieckiego podatktu VAT, Umsatzsteuer. Jeśli nie wyrobisz się z rozliczeniem rocznym do 31.sierpnia, wówczas Finanzamt wysyła ci upomnienie zwane „Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung” lub „Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung” wyznaczając ci ostateczny termin do rozliczenia się z podatku od dochodu Einkommenssteuer lub także od podatku od obrotu Umsatzsteuer. Po takim upomnieniu - aby nie płacić kary za zwłokę szybko uzbieraj twoje faktury i rozlicz się u poufnego fachowca. Jeśli pracujesz na zatrudnieniu, potrzebujesz do rozliczenia przede wszystkim zestaw twoich rocznych dochodów oraz odliczeń podatkowych i składkowych na podtawie zaświadczenia elektronische Lohnsteuerbescheinigung. 

Familienkasse PL-DE

Familienkasse w Bautzen i w Cottbus centralnie opracowują wnioski polskich wnioskodawców. Radzę najpierw uzbierać komplet potrzebnych dokumentów i wniosek o Kindergeld wraz z wypełnionymi kwestionariuszami i dokumentami wysłać w komplecie listem poleconym „Einschreiben mit Rückschein”. WAŻNE! Jako wnioskodawca „Antragsteller” ubiegający się o Kindergeld powinna wystąpić osoba mieszkająca razem z dziećmi w Polsce a nie osoba pracująca w Niemczech. W innym przypadku Familienkasse może odmówić przyznania Kindergeld. Czas opracowania wniosku trwa aktualnie 6 miesięcy. Okres ten może się znecznie przedłużyć, jeśli wniosek nie będzie skompletowany. Podsumując temat załatwiania świadczeń rodzinnych w Niemczech mogę, stwierdzić, że procedura wymaga dobrego przygotowania oraz wytrwałości. Terminy do uzupełnienia wniosku wyznaczone przez Familienkasse koniencznie należy dotrzymać, inaczej Familienkasse stoskunkowo szybko odmawia przyznania rodzinnego. Po upływie czterech tygodni bez odwołania decyzja odmowna staje się trwała, następnie można ponownie wystąpić o Kindergeld, lecz jedynie za okres przyszły.

SKŁADKI do AOK

Każdy obywatel z meldunkiem na terenie Niemiec musi być ubezpieczony w jednej z ubezpieczalni zdrowotnej, n.p. w Krankenkasse AOK. Tego żąda niemiecki ustawodawca. Pracując na zatarudnieniu (oprócz Minijob) twój pracodawca odprowadza za ciebie składki ubezpieczalne do Krankenkasse. Z dniem zakończenia stosunku pracy pracodawca zwolniony jest z obowiązku odprowadzania składek i zgłasza to do Krankenkassy. AOK więc pyta cię, kto pokrywa teraz składki ubezpieczalne. Dlatego tak ważne jest w dniu  wypowiedzenia pracy zgłosić się do Agentur für Arbeit, aby oni podczas okresu twojego bezrobocia opłacali twoje ubezpieczenie w AOK. W przeciwnym razie AOK wezwie cię do opłaty miesięcznych składek w trybie „freiwillige Versicherung”.