Dipl.-Jur. Witkowski|Biuro Rachunkowe PL-DE

PLATFORMA INFORMACYJNO-USŁUGOWA PL-DE Hannover

Proponuję miesięczne lub kwartalne opłaty ryczałtowe lub opłatę ryczałtową za jednorazowe zlecenie.

Cenę ustalam z klientem po przekalkulowaniu całej dokumentacji księgowej i w zeleżności od zakresu danego zlecenia.