Artikel mit dem Tag "wydatki na mieszkanie w Niemczech w rozliczeniu podatkowym"rozliczenie podatkowe w Niemczech · 26. Oktober 2017
W ramach rozliczenia podatkowego z można odliczyć wydatki na mieszkanie w Niemczech oraz wyjazdy do Polski, jeśli wciąż utrzymuje się główne miejsce zamieszkania w rodzinnym gospodarstwie domowym w Polsce i tam też podatnik utrzymuje centrum swoich zainteresowań życiowych.