· 

Jak odliczyć wydatki na mieszkanie w Niemczech w rozliczeniu podatkowym?

O ile spełnione będą przesłanki ustawowe, Polacy mogą odliczyć od podatku w Niemczech wydatki za utrzymywanie mieszkania na miejscu pracy w Niemczech. Tą często spotykaną kwestię w rozliczeniu z podatku w Niemczech pragnę wyjaśnić na podstawie następującej konstelacji:

 

Rodzina Kowaliskich mieszka w Polsce. Córki Kowalskich (19 i 21 lat) studjują, rodzice zaś zdecydowali się wyjechać na pewien czas do Niemiec aby tam podjąć pracę. Dnia 01.marca 2015 wynajęli małe dwópokojowe mieszkanie (45 m²) i zaczęli pracować na zatrudieniu. Córki mieszkają nadal w rodzinnym mieszkaniu w Polsce i opiejuje się nimi ich babcia. Po trzech latach rodzice nadal pracują w Niemczech,  często odwiedzają dzieci w domu rodzinnym. Starsza córka odwiedza rodziców w Hanowerze i dlatego rodzice zdecydowali zminić mieszkanie na większe. Dnia 01. czerwca 2017 roku przeprowadzili się koło Hanoweru na więkrze trzypokojowe mieszkanie, aby też córka miała swoje miejsce gdy przyjedzie w odwiedziny do Niemiec.

 

Pytanie:

Jak rodzice pracując w Niemczech rozliczając się z podatku mogą odliczyć sobie wydatki na utrzymanie podwónego gospodarstwa domowego (w Niemczech i w Polsce)?

 

Opinia prawna pod względem prawa podatkowego w Niemczech:

Według § 9 ustęp 1 Nr. 5 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG) konieczne wydatki dodatkowe obciążające podatnika za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego z powodów zarobkowych stanowią koszty uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawe opodatkowania w Niemczech (Werbungskosten). Ponadto dalszy ważny warunek musi być spełniony: Główne miejsce zamieszkania (w Polsce) musi stanowic centrum interesów życia rodzinnego i społecznego podatnika. Według orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof) z dnia 08.10.2014 (Federalny Dziennik Ustaw Podatkowych z 2015 roku II, strona 511)  centrum interesów życia rodzinnego i społecznego podatnika z reguły przenosi się na mieszkanie w miejscu pracy (w Niemczech), gdy pracownik wprowadzi się tam razem z małżonką do mieszkania odpowiedniego dla rodziny.       

 

Podsumowanie:

 

1.   Za okres 01.marca 2015 – 31. grudnia 2015 Kowalscy mogą odliczyć następujące koszty w ramach rocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech:

 • koszty przeprowadzki z Polski na drugie mieszkanie w miejscu pracy w Niemczech
 • 1.560 Euro jako stawka ryczałtowa za wyżywienie podczas pierwszych trzech miesięcy pobytu w nowym mieczkaniu na miejscu pracy w Niemczech
 • czynsz za mieszkanie w Niemczech, opłata za prąd i za TV (Rundfunkbeitrag)
 • koszty dozajdów do mieszkania rodzinnego w Polsce
 • wydatki za wyposażenie kuchni w mieszkaniu w Niemczech

 

2.   Za okres 01.stycznia 2016 – 31. grudnia 2016 Kowalscy mogą odliczyć następujące koszty w ramach rocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech:

 • czynsz za mieszkanie w Niemczech, opłata za prąd i za TV (Rundfunkbeitrag)
 • koszty dozajdów do mieszkania rodzinnego w Polsce

 

3.   Za okres 01.stycznia 2017 – 31. maja 2017 Kowalscy mogą odliczyć następujące koszty w ramach rocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech:

 • czynsz za mieszkanie w Niemczech, opłata za prąd i za TV (Rundfunkbeitrag)
 • koszty dozajdów do mieszkania rodzinnego w Polsce

 

4.   Za okres od 01.czerwca 2017 Kowalscy nie mogą odliczyć

 • wydatków za mieszkanie w Niemczech a także nie
 • kosztów dozajdów do mieszkania w Polsce

Niemiecki Finanzamt od czasu przeprowadzki na większe mieszkanie wychodzi z założenia, iż centrum interesów życia rodzinnego i społecznego przeniósł się na miejsce pracy w Niemczech. Wyjazdy do Polski traktuje się wówczas jedynie jako wyjazdy w odwiedziny nie uwzględniając je w rozliczeniu podatkowym.