Artikel mit dem Tag "klasy podatkowe w Niemczech"rozliczenie podatkowe w Niemczech · 03. Dezember 2017
Pracownik w Niemczech może ubiegać się wnioskiem skierowanym do Finantamtu o zmianę klasy podatkowej. Jeśli Finanzamt zaakceptuje zmianę klasy podatkowej, dokonuje wpisu do bazy danych podatkowych zwaną ELStAM. Po tym wpisie niemiecki Finanzamt automatycznie przesyła do pracownika wydruk z ELStAM potwierdzający zmianę klasy podatkowej. Pracodawca także dostaje odpowiedni wydruk z ELStAM dotyczący pracownika. Jeśli pracownik jest zatrudiony u więcej niż jednego pracodawcy na...