· 

Procedura zmiany klasy podatkowej w Niemczech

Pracownik w Niemczech może ubiegać się wnioskiem skierowanym do Finantamtu o zmianę klasy podatkowej. Jeśli Finanzamt zaakceptuje zmianę klasy podatkowej, dokonuje wpisu do bazy danych podatkowych zwaną ELStAM. Po tym wpisie niemiecki Finanzamt automatycznie przesyła do pracownika wydruk z ELStAM potwierdzający zmianę klasy podatkowej. Pracodawca także dostaje odpowiedni wydruk z ELStAM dotyczący pracownika. Jeśli pracownik jest zatrudiony u więcej niż jednego pracodawcy na terenie Niemiec, baza danych ELStAM rozróżnia pomiędzy głównym a drugim pracodawcą. Jedynie ten główny pracodawca ma prawo policzyć wynagrodzenie pracownika według klasy podatkowej 1 do 5. Pracę u drugiego pracodawcy niemiecki Finanzamt obciąża klasą podatkową 6. W bazie danych ELStAM może być zgłoszony jedynie jeden pracodawca jako twój główny pracodawca.