Dipl.-Jur. Witkowski | Prawnik (niem.) tłumacz przysięgły PL-DE

Na życzenie sporządzam tłumaczenia uwierzytelnione z moją pieczątką tłumacza przysięgłego. Częściej polscy klienci pytają się jednak o drobne przetłumaczenie pism / rachunków z różnych urzędów, tj. Finanzamt, ubezpieczalnia, AOK, bank, lekarz, szkoła, pracodawca, Jobcenter, Familienkasse lub adwokat.

 

Proszę nie zwlekać – wysłać mi pismo na whatsapp 0176 21973142 lub na maila, a ja w krótkim czasie wyjaśnię treść danego pisma. Zapraszam na moją stronę www.uebersetzungen-witkowski.de