Opodatkowanie usług seksualnych w Niemczech

Osoba zakładająca samodzielną działalność gospodarczą w zakresie prostytucji ma obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, podatku obrotowego i ewentualnie podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Prostytutka pracująca na własny rachunek musi zarejestrować działalność we właściwym urzędzie skarbowym. Przed rejestracją podatkową w Finanzamcie neleży 1.) zameldować się na obowiązkującą poradę zdrowotną (gesundheitliche Beratung) oraz 2.) zgłosić działalność we właściwym urzędzie miejskim. Te zgłoszenie działalności ma charakter informacyjny i poradniczy. Zgłoszenie jest bezpłatne, na życzenie urząd stawi tłumacza - także bezpłatnie. 3.) Po zgłoszeniu urząd miejski automatycznie wysyła dane do Finanzamtu. Finanzamt wysyła potem do osoby zgłaszającej prostytucję kwestionariusz celem rejestracji podatkowej oraz nadania numeru podatkowego (Steuernummer) danej osobie. Osoba zgłaszająca pracę w prostytucji może podać adres swojego pełnomocnika na terenie Niemiec (Empfangsbevollmächtigter) tj. adres korespondencyjny na terenie Niemiec. Finanzamt kieruje wtedy poczte na adres pełnomocnika.

 

W Finanzamcie należy składać trybem elektronicznym co miesiąc (za poprzedni miesiąc) zgłoszenie podatku obrotowego (Umsatzsteuer-Voranmeldung) oraz co rok zeznianie dotyczące podatku obrotowego, podatku dochodowego i ewentualnie podatku zwanego Gewerbesteuer. Jeżeli ma się wydatki związane z wyświadczoną usługą oraz posiada się stosowne pokwitowanie (fakturę lub umowę) na którym wyszczególniony jest podatek obrotowy, wówczas możliwe jest odciągnięcie tego podatku, co zmniejszy podstawę opodatkowania.

Dalsze informacje na stronie https://www.prostytucjawniemczech.de/