· 

Zaliczenie kwoty wolnej od opodatkowania ze względu na posiadanie dzieci

Jeśli pracownik ma dzieci i są one wpisane w bazie dat zwanej ELStAM, wówczas kwotę wolną od opodatkowania ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) uwzględnia się  przy ustaleniu podatku na rzecz kościoła (Kirchensteuer). Ten zaś podatek wynosi 9 % od kwoty ustalonego podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Od 01.01.2017 zalicza się rodzicom dzieci 4.716 Euro rocznie na podatek Lohnsteuer - ustalając podatek na rzecz kościoła (Kirchensteuer). Tym sposobem zmniejsza się podatek Kirchensteuer. Poza tym od 2010 roku istnieje dalsza kwota wolna od opodatkowania ze względu na posiadanie dzieci w wysokości 2.640 Euro. Kwota ta musi być przeznaczona na opiekuństwo nad dzieckiem w przedszkolu lub w świetlicy lub dla wykształcenie dziecka.

 

Kwoty wolne od opodatkowania ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibeträge) nie uwzględnia się przy ustaleniu podatku Lohnsteuer. Zamiast w/w kwoty pracownik dostaje Kindergeld.