· 

Rozliczenie z podatku w kontekście ze składkami ubezpieczeniowymi w AOK

Coraz więcej Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą w Niemczech gromadzi ogromne długi wynikające z zaległych składek do ubezpieczenia zdrowotnego AOK. Ten  często spotykany problem zadłużenia się w AOK pragnę wyjaśnić na podstawie następującej konstelacji:

 

Pan Kowalski przyjechał do Niemiec i zaczął w Hanowerze pracę na zatrudnieniu dnia 01.marca 2016r. Ze względu na wyższe zarobki na własniej działalności gospodarczej 01.czerwca 2016 otwożył Gewerbe budowlankę i odtąd tylko już pracował na własny rachunek. Na Gewerbie zarabiał miesięcznie około 2.100 Euro. AOK wysyłała mu upomnienia, a on napisał wypowiedzenie (Kündigung) do AOK mając na myśli owolnienia się od zapłaty dalszych składek. Dnia 01.marca 2017 zachorował i przez następne trzy miesące aż do końca maja nie mógł pracować. Leczył się zatem prywatnie, na upomnienia z AOK nie reagował, aż wreszcie dostał pismo od komornika z AOK w sprawie planowanego zajęcia.

 

Opinia prawna pod względem składek AOK w Niemczech:

Rezygnując z pracy najemnej pracodawca go „wymeldował” z AOK. Zatem wymeldowanie ze strony pracodawcy oznacze jedynie, że to pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeniowych do AOK za Pana Kowalskiego. To nie znaczy, że także Pan Kowalski zwolniony jest od odprowadzania miesięcznych składek do AOK. Zobowiązanie te przechodzi bezpośrednio na miego. Nadal jest ubezpieczony w AOK i musi płacić składki, dopóki nie napisze wypowiedzenia (Kündigung) i nie przedłoży w AOK zaświadczenie innej ubezpieczalni (Krankenkasse), która potwierdzi, że przejęła ubezpieczenie zdrowotne Pana Kowalskiego. Skoro Pan Kowalski nie zmienił ubezpieczalnie – nadal jest członkiem AOK na zasadzie ubezpieczeniem „dobrowolnym” (freiwillige Versicherung). Opłacanie składek do AOK obowiązuje także w okresie przebywania na bezrobociu - tak długo jak Pan Kowalski przebywa na Terenie Niemiec. Opłacanie składek do AOK na bieżąco przejmnie Jobcenter lub Agentur für Arbeit, jeśli Pan Kowalski skutecznie wystąpi o zasiłek.

 

Podsumowanie kwestii płacenia składek do AOK:

Podstawą do obliczenia wysokości składki miesięcznej do AOK są wszelkie dochody, jakie uzyskuje ubezpieczony Pan Kowalski, w jego przypadku to przychód z działalności gospodarczej. Skoro Pan Kowalski nie reaguje na pisma z AOK i kwestionariusze mające na celu ująć jego dochody, AOK liczy mu automatycznie składki od maksymalnej stawki dochodowej 4.350 Euro, co oznacza, że musi płacić miesiąc co miesiąc składki do AOK w wysokości 770 Euro. Pan Kowalski może tą kwotę sprostować podając jego faktyczne roczne dochody na podstawie rozliczenia podatkowego w Finanzamtem. AOK akceptuje jedynie decyzje z Finanzamtu po rozliczeniu zpodatku (Steuerbescheid) jako stosowne zaświadczenie o wysokości dochodów.

UWAGA! 3 minimalne stawki składek do AOK

1. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą minimalna składka na obowiązujące ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) oraz na ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung) stanowi łącznie 390 Euro. Podstawą do obliczenia składki jest kwota miesięcznego dochodu w wysokości 2.283 Euro.

2. U osób, których dochody zaś nie przekraczają 1.552,50 Euro miesięcznie, składka minimalna na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie pielęgnacyjne wynosi łącznie 260 Euro.

3.  Osoby bez zatrudnienia i bez własnej działalności gospodarczej nie posiadające dochodów płacą do AOK miesięczną składkę w wysokości 172 Euro.

Tak więc Pan Kowalski będzie musiał zapłacić za 10 mieśięcy pracy na Gewerbie składki do AOK w wysokości 390 € x 10 = 3.900 Euro. Za 3 miesiące bez pracy będzie musiał zapłacić 260 € x 3 = 780 Euro.